Na cestu se lidé ptají často neúspěšně. Tam, kde jim spíše pomohou, ale nezajdou

Ztratit se na cestách nemusí být ani v dnešní době nic výjimečného. Až moc spoléháme na naše chytré telefony či zabudované navigace a neuvědomujeme si, že když elektronika vypoví službu, jsme v koncích. Pokud k něčemu takovému dojde, je třeba primárně hledat značky a cedule, podle kterých se zorientujeme a zjistíme, jakým směrem máme jet. Pokud žádné takové nejsou, začne dělat mnoho lidí jednu stejnou chybu.

Oslovování kolemjdoucích je známý postup

Řada řidičů, kteří zabloudí, dělá to, že začne oslovovat kolemjdoucí. Jejich frekvence může být v mnoha městech velká, ale málokdo si uvědomuje, že ne všichni v této konkrétní lokalitě bydlí. Není nic výjimečného, že řada lidí na chodníku také nejsou místní. Mohou to být také cestovatelé, stejně jako cizinci. Po několika osloveních, kdy od chodců člověk nezíská požadovanou odpověď, může začít ztrácet naději. Ale to jenom proto, že se neptá těch správných lidí.

Zdroj obrázku: Freepik

Kam zamířit pro radu?

To správné místo, kde se ptát o radu na cestu, je zcela jiné. A existuje jich celá řada a mnohdy před nimi doslova stojíme. Jsou to v případě lokalit mimo město buď benzinové pumpy, nebo to jsou také různé motoresty a hospody. Mohou to být ale i různé firmy. Ve městech to jsou taktéž restaurace, ale i mnohé obchůdky a stánky. Zkrátka místa, která jsou v dané lokalitě stále. Můžeme tedy očekávat, že i obsluha dané místo velmi dobře zná a logicky pomůže najít tu nejlepší cestu, jak se znovu napojit na správnou silnici.

Důvodů je několik

Proč tedy neoslovit kolemjdoucí a vydat se pro radu právě sem? Důvodů je více než jenom velká jistota, že místní zaměstnanci jsou o této lokalitě dobře obeznámeni. Jistě budou mít po ruce papír a tužku a pomohou plán cesty nakreslit. V případě ochoty mohou také vytisknout mapu pro lepší orientaci. A opomenout nesmíme ani možnost nechat si zde nabít mobilní telefon, jelikož právě nedostatek energie mohl být ten důvod, proč na cestě bloudíme.

Zdroj: https://food52.com/blog/22851-10-things-to-do-when-youre-lost-on-a-road-trip
Na cestu se lidé ptají často neúspěšně. Tam, kde jim spíše pomohou, ale nezajdou
Přesunout se na začátek