Označování motorových olejů

Motorový olej je tak trochu jako krev v lidském těle a pro správný chod a vůbec život motoru je to ta nejdůležitější kapalina. Jeho vývoj dospěl až k velmi přesným směsím olejů pro konkrétní použití a konkrétní teploty. Vyznat se v současné nabídce olejů ale rozhodně není snadné. Základy se vám pokusíme vysvětlit v našem seriálu o olejích. Začneme tím základním – označováním olejů a jejich viskozity.

Viskozitu lze vysvětlit jako míru vnitřního tření a nejde o konstantní veličinu. Mění se s okolními podmínkami, především s teplotou. Účelem je vybrat olej tak, aby se jeho viskozita měnila co nejméně. Závislost viskozity oleje na okolní teplotě je vyjádřena takzvaným viskozitním indexem. Čím vyšší je hodnota viskozitního indexu, tím méně se mění viskozita při změnách teploty v motoru. Pro označování viskozitního indexu se používá označení klasifikace SAE (Society of Automotive Engineers). Tato norma používá pro označení olejů šest zimních tříd označených číslem a písmenem W (Winter – zima) a pět letních tříd označených jen číslem.

No a teď se dostáváme k tomu, co vlastně jednotlivá čísla znamenají. Fyzikálně vlastně nic. Nevztahují se k žádné veličině a vyjadřují pouze bezrozměrně viskozitu oleje. Zjednodušeně lze říci, že čím je číslo vyšší, tím je olej za dané teploty viskóznější, tím lépe olej maže. Záleží ale na dalších faktorech, jako je například aditivace oleje.

Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Letní třídy: 20, 30, 40, 50, 60

Zimní označení oleje udává takzvanou „startovatelnost“ motoru v nízkých teplotách. U zimního označení platí, že čím nižší je číslo zimní viskozity, tím nižší může být teplota okolí při zachování dostatečné „tekutosti“ oleje pro bezproblémové spuštění motoru. Pokud by byl olej příliš hustý, motor se nedokáže mazat a může i při krátké době po nastartování v nízké teplotě dojít k jeho poškození. Pro příklad oleje s označením 0W dokáží zajistit mazání motoru i při teplotách okolo -40 stupňů!

Letní číslo naopak garantuje viskozitu oleje při vysokých teplotách. Označení funguje podobně jako u zimních teplot. Čím je vyšší, tím vyšší mohou být okolní teploty pro start a provoz motoru. Pro naše prostředí je vhodné použít označení 40, nebo 50, 60 už může mít špatný vliv na výkon motoru. Bavíme se samozřejmě o běžných motorech v produkčních vozech a motocyklech. U závodních motorů může být naopak vyžadována vyšší hodnota.

Aktuální nabídka olejů umožňuje mít v motoru celoroční náplň a neměnit olej v závislosti na ročním období. Oleje se označují kombinací zimní a letní třídy, například 0W – 40, 10W – 40 apod.


Měňte včas

Označení viskozity oleje se provádí na novém nepoužitém oleji. Ten ale pochopitelně používáním mění své vlastnosti a už po několika motohodinách může vykazovat odlišné parametry. Svůj podíl má samozřejmě i jeho znečištění, přehřátí apod. Proto dbejte na dodržování servisních intervalů samozřejmě i s výměnou olejového filtru.


Jak vybírat

Podle označení oleje jsme se dozvěděli jak olej vybrat. Pokud se s vaším strojem nechystáte do extrémních podmínek (poušť, led, atd.) rozhodně dbejte na to, abyste při výběru oleje respektovali doporučené viskozitní a výkonové parametry doporučené výrobcem. Dvojnásob to platí u nových motorů, kde můžete snadno přijít o záruku!


Autor: Matěj Oliva

Označování motorových olejů
Přesunout se na začátek