Land Rover vyvíjí „průhledný přívěs“

Značka Land Rover vyvíjí koncept systému průhledného přívěsu, který odstraní veškeré mrtvé úhly, které vznikají při jeho tažení. Tento průhled má řidiči pomoci jasně vidět vozidla přijíždějící zezadu a pomoci mu s výhledem z vozu při manévrování.

Na Range Rover byl nainstalovaný prototyp systému ‚Transparent Trailer‘, který kombinuje video přenášené ze standardní couvací kamery a video z bezdrátové digitální kamery umístěné na zádi karavanu nebo přívěsu. Obrazy z obou kamer jsou následně spojeny a vytváří dojem, že přívěs za vozem je průhledný. Když je přívěs připojen k tažnému vozu, obraz se automaticky objeví ve zpětném zrcátku.

„Když předjíždíte, instinktivně zkontrolujete zrcátka. Ale když táhnete přívěs, váš výhled je často limitován velkými mrtvými úhly. Náš projekt ‚Transparent Trailer‘ zkoumá, jak bychom mohli řidiči uzpůsobit výhled z vozu tak, aby nebyl omezen taženým přívěsem bez ohledu na jeho tvar a rozměry. Prototyp našeho systému nabízí vysoce kvalitní obraz bez zkreslení ostatních vozidel a překážek. To znamená, že řidič má při řízení nebo manévrování přesné informace k bezpečnému rozhodování. Ve výsledku je tak tažení přívěsu bezpečnější a méně stresující,“ řekl Dr. Wolfgang Epple, Director of Research and Technology, Jaguar Land Rover.

Při couvání může řidič sledovat obraz z kamery umístěné na zadní straně karavanu nebo přívěsu také na displeji multimediálního systému i s naváděcími liniemi, které napomáhají při couvání.

CARGO SENSE: Cargo Sense je prototyp systému pro sledování nákladu uvnitř vozu, který je navržen tak, aby optimalizoval rozložení nákladu s ohledem na bezpečnější tažení. Tento prototyp kombinuje kameru uvnitř přívěsu a tlakové senzory v podlaze, oboje bezdrátově spojené s tažným vozem. Tlakové senzory pomáhají řidičům rovnoměrně rozložit naložené věci a upozorní je, pokud se jejich náklad krabic, nábytku, vozu anebo koně začne během cesty v přívěsu neočekávaně nebo neobvykle pohybovat.

Systém dokáže vyslat na přístrojovou desku řidiči upozornění, že je s nákladem nebo koněm něco v nepořádku, ještě dříve, než se situace vyostří. Záběr z kamery umístěné v přívěsu je pak možné zobrazit ve voze na displeji multimediálního systému. Pokud je vůz v pohybu, může spolujezdec vidět záběry díky funkci duální obrazovky. Pokud vůz stojí, může řidič sledovat záběry z kamery umístěné v přívěsu a vyhodnotit tak situaci z bezpečí svého sedadla ve voze.

„Mnoho našich zákazníků vozí cenné náklady, které souvisejí s jejich podnikáním nebo zábavou. Proto zkoumáme řadu technologií, které by tahání přívěsů vylepšily a zvýšily bezpečnost jak pro řidiče, tak i pro jejich náklad nebo koně. Neustálé sledování záběru kamery z přívěsu na přístrojové desce by mohlo odvádět řidičovu pozornost od sledování vozovky. Namísto toho vyvíjíme chytřejší systém schopný rozpoznat problém například u přepravovaného koně a varovat řidiče. Majitelům je k dispozici záběr z kamery, aby mohli pozorovat situaci v přívěsu a rozhodnout se, zda zastavit a koně zkontrolovat,“ dodal Dr. Wolfgang Epple.

APLIKACE CARGO SENSE: I když je řidič od přívěsu vzdálen, může díky aplikaci Cargo Sense zkontrolovat na dálku stav vozu a nákladu. Pokud si majitel koně před soutěží prochází parkur, může jej systém automaticky prostřednictvím SMS upozornit, že teplota uvnitř přívěsu překračuje bezpečnou hranici nebo že je s přívěsem manipulováno atd.

Tisíce koní cestují každý rok po jezdeckých závodech po celém světě. Nalezení bezpečného způsobu jak je přepravovat, by mohlo snížit počet havárií a zranění koní a ošetřovatelů během jízdy. Vážné havárie byly způsobeny tím, že kůň uvnitř přívěsu upadl, výrazně ho rozkýval anebo se prodral ze dveří.

Dr. Emma Punt, specialistka na psychologii zvířat, bude společně s Královskou veterinární univerzitou pracovat na výzkumném projektu, který má za úkol zmapovat stresové reakce koní během cesty a nalézt způsob, jak by technologie Cargo Sense mohla být použita k indikaci stresu u koní. Dr. Punt bude jednak testovat řadu zařízení, která měří fyzickou pohodu zvířete uvnitř přívěsu, a také ověřovat, jak by tlakové senzory mohly rozpoznat a lokalizovat tlak kopyt tak, aby bylo možné upozornit na nečekaný pohyb zvířete.

Video


Autor: TZ Land Rover

Land Rover vyvíjí „průhledný přívěs“
Přesunout se na začátek