Někdy je lepší blinkry nepoužít. Mohou nadělat víc škody než užitku

Zákon o provozu na pozemních komunikacích mluví jasnou řečí. V tom smyslu, že řidič má povinnost použít znamení o změně směru jízdy – laicky řečeno blinkr – vždy ve chvíli, kdy mění směr. Například předjíždí, odbočuje nebo objíždí překážku. Jsou ale i situace, kdy je přece jenom lepší blinkr nedat. Paradoxně tak ti, kteří na to dlouhodobě kašlou, dělají nejlépe. V jakých situacích je dobré nepoužití blinkru zvážit?

Předjíždění před křižovatkami

Pokud jde o předjíždění cyklistů, může je řidič předjet i v křižovatce nebo v její těsné blízkosti. A tady může nastat problém s interpretací použitých blinkrů. Ne každý řidič správně vyhodnotí, že bylo znamení o změně směru jízdy použito kvůli předjíždění. Někteří budou myslet, že řidič odbočuje, a v tu chvíli může dojít klidně i k nehodě. Velmi často ve chvíli, kdy se řidič před křižovatkou řadí před cyklistu, dává pravou směrovku, zatímco druhý řidič v křižovatce si myslí, že půjde o odbočování vpravo, a do křižovatky vjíždí.

Zdroj obrázku: Freepik

Nevybočení ze směru jízdy

Jsou situace, kdy je vozovka dostatečně široká a vejde se na ni nejenom osobní auto, ale klidně i cyklista. Ten, pokud jede až za krajnicí, nijak nezasahuje do jízdního pruhu. Často řidič ani nemusí měnit svůj směr, jede stále rovně a před cyklistu se i s dodržením bezpečné vzdálenosti dostává. Někteří však i během tohoto manévru použijí blinkr, ačkoliv jejich auto směr jízdy nezmění ani o jediný milimetr. Ostatní tak mohou být zmatení, rozhození, jelikož často neví, co se děje, proč byl blinkr použit, když v jízdním pruhu žádná překážka, kterou bylo potřeba objet, nebyla.

Daleko před křižovatkou

Je sice správné použít blinkry s dostatečným předstihem, ale někdy to může být kontraproduktivní. Hlavně v situacích, kdy se před samotnou křižovatkou nachází ještě jiná odbočka. Se zapnutým blinkrem můžeme ostatní zmást – nevědí, zda se chystáme odbočit už na první, nebo až na následující odbočce. Pokud to jiný řidič v křižovatce chybně vyhodnotí, že odbočujeme už na první, opět hrozí riziko nehody.

Zdroj: https://www.seat-mediacenter.com/storiespage/newstories/Turning-signals-often-misused-and-overlooked
Někdy je lepší blinkry nepoužít. Mohou nadělat víc škody než užitku
Přesunout se na začátek