Ohleduplnost na silnicích je vítaná, má ale své meze. Jinak řidič ohrožuje sebe i ostatní

Říká se, že ohleduplnost na silnici by měla být samozřejmostí. To je určitě pravda, ale vše má mít své meze. Mnoho řidičů je ohleduplných až moc, což následně vede k mnoha rizikům. Někdy může být jejich chování podobně nebezpečné jako agrese za volantem. Jaké jsou případy toho, kdy může být ohleduplnost až kontraproduktivní?

Dávání přednosti

Přednost na křižovatkách upravuje pravidlo pravé ruky, značky, semafory nebo policisté. Pokud se však do pravidel vloží ohleduplný řidič, není daleko ke kolizi. Mnohdy gestikulací pouští řidiče, kteří by měli stát a čekat. Ti sice jeho iniciativu vítají, ale ve složitých a velkých křižovatkách mohou nevědomky vjet do jízdní dráhy ještě jiným účastníkům silničního provozu. A kolize je na světě.

Usnadnění připojování do pruhu

Připojovací pruhy, nejenom na dálnicích, slouží k nabrání potřebné rychlosti a plynulému napojení do provozu. Chybou může být nadměrná ohleduplnost spojená s tím, kdy takový řidič začne výrazně zpomalovat, aby umožnil snadnější napojení jiného. Neočekávané brzdění a nedostatečné rychlosti mohou vést k tomu, že další řidiči pozdě zareagují, a nehoda je na světě. Zvláště v dálničním provozu je neočekávané brzdění v pravém pruhu, za účelem pouštění vozidel, velké riziko.

Zdroj obrázku: Freepik

Ignorování pravidel zipování

Češi prostě neumí zipovat. Buď jsou tu řidiči, kteří blokují, nebo tu jsou naopak ti, kteří jsou až příliš ohleduplní. Místo toho, aby pustili jenom jedno auto, klidně i zastaví a pouští před sebe hned několik vozidel. Nejenom že tím výrazně zasekají celou kolonu za nimi. Také může hrozit, že na tento neočekávaný manévr někdo nezareaguje včas a výsledkem bude ťukanec, který sice odnesou jenom plechy, ale jde o nepříjemnou komplikaci na cestě.

Zbytečné uhýbání

Dalším znakem mnohých až moc ohleduplných řidičů je jejich nadměrné uhýbání. Často až zbytečně a prudce změní jízdní dráhu a uhnou se až ke kraji vozovky. Mnohdy aby umožnili předjetí nebo průjezd jiných vozidel. Rizikem je v tomto případě ona nenadálost manévru, která může ostatní účastníky silničního provozu vylekat. Riziko je ale i pro dané řidiče samotné, jelikož prudké otočení volantu může vést ke smyku.

Zdroj: https://www.tomobrienindy.com/blogs/2539/car-tips/5-things-to-take-into-consideration-during-your-next-test-drive/
Ohleduplnost na silnicích je vítaná, má ale své meze. Jinak řidič ohrožuje sebe i ostatní
Přesunout se na začátek