Skupina PSA představuje nové zásady práce v rámci odpovědného přístupu

„Nyní, když stojíme před příležitostí změny principů po krizi, chceme dát naší práci větší smysl, vyslat správnou energii na správné místo ve správný čas, využívat zdroje a čas zodpovědněji. Společně se sociálními partnery také připravujeme sociální a společenské změny v souladu s naším cílem zvýšit prostřednictvím motivace a dobrých životních podmínek zaměstnanců efektivitu skupiny,“ uvedl Xavier Chéreau, ředitel lidských zdrojů a transformace skupiny PSA.

V souvislosti se zdravotní krizí, kterou svět prochází, vedlo přijetí hlavních zásad skupiny PSA –  ochrana zaměstnanců a společnosti – k zavedení posílených hygienických opatření ve 100 % výrobních, terciárních, výzkumných, vývojových a obchodních podnicích skupiny PSA po celém světě.

Zkušenost z celoplošného uplatnění práce z domova umožňuje zrychlit transformaci způsobů fungování společnosti ve prospěch větší flexibility a efektivity pro zaměstnance.

Skupina PSA se hned od začátku krize v březnu 2020 přizpůsobila zdvojnásobením svých IT kapacit, takže byl možný rychlý rozvoj podmínek pro práci z domova (38 000 připojení ke globálnímu IT systému skupiny ve stejnou chvíli v dubnu oproti průměrným 18 000 v předchozích měsících), což vedení umožnilo zajistit kontinuitu řízení společnosti.

Skupina začala podíl práci z domova zvyšovat již v roce 2019, kdy tento způsob práce pravidelně či příležitostně využívalo 18 000 zaměstnanců (oproti 2 500 v roce 2016), což odpovídá 3 milionům odpracovaných hodin v režimu „home office“ a téměř 500 000 nerealizovaným cestám do zaměstnání.

Skupina PSA se po zkušenostech s již přijatými účinnými opatřeními a na základě zpětné vazby v souvislosti s krizí Covid-19 rozhodla posílit práci z domova, která by se měla využívat pro činnosti, které přímo nesouvisejí s výrobou.

Tento princip se bude nyní v kombinaci s doprovodnými opatřeními souvisejícími s prací na částečný úvazek uplatňovat jako součást postupného a bezpečného restartu terciárních, obchodních, výzkumných a vývojových činností.

Skupina se staví k této krizi jako k příležitosti k transformaci a ke zformování nového způsobu práce, který se bude opírat o 3 faktory zrychlení:

 1. technologické možnosti digitalizace a již využívaných nástrojů spolupráce na dálku;
 2. zkušenosti před krizí a během krize s intenzivním využitím práce z domova (rozsáhlý test);
 3. změna principů po krizi se zvýšenou potřebou odpovědnějšího využívání energie, zdrojů a času.

Souběžně s prací z domova posílí fyzická přítomnost zaměstnanců v nových společných prostorech vzájemné interakce. Výsledkem bude přítomnost na pracovišti v průměru od jednoho do jednoho dne a půl týdně.

Tento projekt přináší dvě výhody: jak lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem pro zaměstnance, tak snížení frekvence a doby dojíždění z domova do práce a zpět. Umožní zaměstnancům skupiny rozšířit výběr místa bydliště s větší svobodou individuální mobility.

Je také součástí snahy skupiny o dosažení uhlíkové neutrality. Skupina pro zajištění této změny pokračuje v procesu spolupráce se sociálními partnery, což je proces, který již probíhá v rámci dohody o motivaci a dobrých podmínkách podepsané začátkem roku ve Francii a v současné době se zavádí na mezinárodní rovině. Snaží se tak definovat, jak bude vypadat budoucí podnik, s novými metodami a přepracovanými prostory.

Tento strukturální projekt se uskuteční ve 3 fázích:

 • května: po ukončení nouzového stavu – prioritou je ochrana zaměstnanců, tj. zachování práce z domova, možnost přítomnosti zaměstnanců v omezeném počtu na pracovišti podniku skupiny při dodržení protokolu o posílených hygienických opatřeních pro činnosti, které přímo nesouvisejí s výrobou. V této souvislosti bude možné urychlit projekty konsolidace činností.
 • květen – červen: spolupráce společně s analýzou získaných zkušeností a faktorů účinnosti (průzkum zaměřený na otázky práce z domova a zpětná vazba z období posledních měsíců):
 • Zohlednění specifik jednotlivých činností a příležitostí k urychlení digitalizace;
 • Identifikace potřeb příchodu na pracoviště a nových způsobů činnosti spojených s posílením komplementarity společné práce na pracovišti a digitální práce na dálku;
 • Definice nových prostor (místa pro schůzky, která budou flexibilnější a sdílenější) a souvisejících služeb;
 • Identifikace dalších potřeb digitálních nástrojů (větší využívání videa, nástrojů pro vedení týmové práce na dálku, rezervace míst na pracovišti atd.);
 • Předefinování pravidel pro práci z domova a na pracovišti;
 • Vývoj metod řízení;
 • Podpora a školení spojené s těmito novými způsoby práce.
 • léto 2020 – Zavádění nových způsobů práce a zařízení nových prostor v pilotních pracovištích v Poissy (odborné výzkumné centrum), Vélizy, Carrières a Sochaux.

Tento mezinárodní projekt se bude využívat při všech nevýrobních činnostech skupiny PSA. Po celém světě již bylo zřízeno několik pracovních skupin, například v oblasti Středního východu a Afriky a v Latinské Americe.

Zdroj: TZ PSA
Skupina PSA představuje nové zásady práce v rámci odpovědného přístupu
Přesunout se na začátek