Po setmění je nutné zkontrolovat několik tlačítek a kontrolek. Jinak máme co vysvětlovat policii

Podzimní období, ale i posun času nahrávají tomu, že se stmívá velmi brzy. V čase, kdy ještě před pár měsíci bylo slunce vysoko na obloze, je nyní tma. Tomu by se měl každý řidič přizpůsobit. Jakmile se začne stmívat, měl by zkontrolovat několik tlačítek a kontrolek, aby měl jistotu, že je jeho auto na provoz ve tmě dostatečně připraveno.

Zapnutá potkávací světla

Mnoho řidičů spoléhá na automatiku. Tedy na to, že se automobil sám přepne z denního svícení na potkávací světla. Auto to samozřejmě, pokud je funkce aktivní, udělá. Otázka ale je, jestli to nebude až příliš pozdě. Pokud se vám zdá, že už je čas na svícení, zkontrolujte kontrolky. Pokud stále nejsou aktivní potkávací světla, je namístě zapnout je manuálně.

Vypnutá dálková světla

Jsou řidiči, kteří si za volantem nejsou úplně jistí. A levou páčku pod volantem neovládají s dokonalou přesností. Ta slouží nejenom k zapnutí směrovek – blinkrů – ale slouží také k zapínání a vypínání dálkových světel. Jakmile začínáte svítit potkávacími, je vhodné zkontrolovat přístrojovou desku, zda na ní nesvítí modrá kontrolka. Pokud ano, máte zapnutá dálková světla, která co nejdříve vypněte. Nejčastěji pohybem levé páčky pod volantem směrem dopředu nebo dozadu.

Zdroj obrázku: Freepik

Kontrola mlhovek

Přední a zadní mlhovka by měly být aktivní skutečně jenom ve chvíli, kdy jedete hustou mlhou, a ještě ve chvíli, kdy máte jistotu, že tímto světlem neoslňujete druhé řidiče. Po zapnutí světel proto zkontrolujte přístrojovou desku, zda není přední nebo zadní mlhovka aktivní. Pokud je zapnutá, i když to není nutné, vypněte ji. Nejenom že oslňujete ostatní, ale riskujete i pokutu.

Ztlumení osvětlení interiéru

Jízda v noci je specifická také tím, že bychom během ní měli mít ztlumená světla v interiéru. Tím, že výrazně září, nás oslňují a my máme následně horší výhled ven. Je namístě ztlumit podsvícení přístrojové desky, jas infotainmentu, stejně jako je vhodné ztlumit nebo deaktivovat ambientní osvětlení interiéru auta, pokud jím disponuje.

Zdroj: https://www.rac.co.uk/drive/advice/know-how/car-lights-and-headlights-what-they-are-and-when-to-use-them/
Po setmění je nutné zkontrolovat několik tlačítek a kontrolek. Jinak máme co vysvětlovat policii
Přesunout se na začátek